KLANTEN

Klaar voor de toekomst

Met RPA werkprocessen optimaliseren bij Van Oers

Hoe blijven we relevant? Helpt RPA ons vooruit? We onderzochten het voor accountant Van Oers, die ambieert een ‘digitale accountant’ te worden. Onze technologie scan bood inzicht in de toepassing van technologie én kansen met nieuwe technologie, zoals RPA. Na het opzetten van een strategie, was de belangrijke vervolgstap: draagvlak creëren. Dit bereikten we met een Proof of Concept, een RPA testcase, waarmee we konden verhelderen hoe RPA werkt binnen een bestaand bedrijfsproces van Van Oers en wat dit precies oplevert. De eerste software robots zijn geïmplementeerd en de aangetoonde potentie smaakt naar meer. Maar liefst 20 business processen van Van Oers zijn aangewezen om met RPA te optimaliseren. Goed nieuws voor Van Oers, maar zeker ook voor haar klanten.

Meer weten? Vraag het aan Luc!

Digitalisering versnellen bij Stedin

Een frisse blik van buitenaf doet soms wonderen bij de grote uitdaging om in een steeds hoger tempo te digitaliseren. Zo ervaarden we bij Stedin, waar we ons bogen over een digital operating model, dat organisatiebreed gedragen en geïmplementeerd kan worden. Na een grondige analyse op organisatie en technologie, pakten we door op tactisch en operationeel niveau. We hebben technologie scans uitgevoerd om projecten en processen door te lichten en te achterhalen hoe werkwijzen, rollen en technologie samenhangend kunnen zorgen voor een versnelling in de digitalisering. Na het uitbrengen van concrete adviezen, kreeg ons werk vervolg door de inzet van een interim Release Train Engineer. De eerste meetbare versnellingen werden zichtbaar. De samenwerking is verder uitgebouwd om ook andere adviezen uit de technologie scans uit te werken en te innoveren. Proofs of Concept zijn gedefinieerd en uitgevoerd waarin de inzet van RPA in combinatie met Artificial Intelligence zorgt voor nieuwe en snellere oplossingen.

Meer weten? Vraag het aan Servan!

Heading

This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.
Klanten
Deze website gebruikt cookies om je de beste gebruikerservaring te geven. Door het gebruik van de website stem je in met ons gebruik van cookies. Lees meer
Ik begrijp het

Met RPA werkprocessen optimaliseren bij Van Oers

Hoe blijven we relevant? Helpt RPA ons vooruit? We onderzochten het voor accountant Van Oers, die ambieert een meer ‘digitale accountant’ te worden. Onze technologie scan bood inzicht in de toepassing van technologie én kansen met nieuwe technologie zoals RPA. Na het opzetten van een strategie was de belangrijke vervolgstap: draagvlak creëren. Dit bereikten we met een Proof of Concept, een RPA testcase. Om aan te tonen hoe RPA werkt binnen een bestaand bedrijfsproces van Van Oers en wat dit oplevert. De eerste software robots zijn geïmplementeerd en de aangetoonde potentie smaakt naar meer. Maar liefst 20 business processen van Van Oers zijn aangewezen om met RPA te optimaliseren. Goed nieuws voor Van Oers, maar zeker ook voor haar klanten.

Innoveren

Hoe creëren we een omgeving waarin we vlot nieuwe proposities kunnen ontwikkelen en toetsen in de markt? Een omgeving waarvan de groepsmaatschappijen van ADG gebruik kunnen maken. Samen met de holding is een visie ontwikkeld voor een platform. De strategie is vertaald naar bewuste keuzes voor organisatie en technologie, zoals Microsoft Azure en Power BI. Node1 heeft de juiste partners geselecteerd, een API-strategie ontworpen en het platform ontwikkeld. Het bestaande studentenplatform Youbahn is als eerste merk op het nieuwe platform geïmplementeerd.

Versnellen digitalisering

De energietransitie zorgt dat het tempo van veranderen omhoog gaat. Digitaliseren speelt een belangrijk rol om de snelheid op te voeren. Hoe kunnen we in de breedte van de organisatie effectief samenwerken om digitalisering te versnellen? Node1 heeft samen met Stedin het bestaande operating model doorontwikkeld en praktisch gemaakt. Samen met business en IT doorleven en begrijpen. En vervolgens aan de slag. In korte scans wordt op programma- en projectniveau gekeken hoe in de praktijk mensen, processen en technologie, zoals SAP C4 en Hybris, in goede samenhang leiden tot resultaat en versnelling. Node1 zorgt voor de juiste invulling van de rollen in het Scaled Agile Framework en het juist positioneren van de Outsystems ontwikkelteams.